Novosamarskoye field

January 11, 2017

Novosamarskoye